Tinyfox.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website, in e-mail en prints. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd, niet meer juist of onvolledig is.

Tinyfox.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie op deze website, in e-mail of print. Evenmin is Tinyfox.nl aansprakelijk voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor-ander-schadeveroorzakend gebruik van de website.

Informatie die van essentieel belang is voor u dient altijd door u op juistheid te worden geverifieerd.

Zonder schriftelijke toestemming van Tinyfox.nl is het niet toegestaan om e-mail, op de site gepubliceerde werken, teksten, foto’s en/of drukwerk informatie geheel of ten dele over te nemen.

Tinyfox.nl heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen.